CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

คุณสนั่น พิสุทธไทรงาม

วัตถุประสงค์

คุณสนั่น พิสุทธไทรงาม

ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ ตลอดในการทำหนังสือและร่วมเป็นผู้แทนในการหารือกับหน่วยงานภาครัฐในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายและพื้นฐานการอำนวยสินเชื่อเช่าซื้อ โดยมีกำหนดการประชุมทุกบ่ายวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของทุก 2 เดือน

 

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!